Pozyskiwanie funduszy z UE

Zarząd Budynków Mieszkalnych od 2010r. pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (lata 2007 – 2013) na “Termomodernizację i modernizację budynków wspólnot mieszkaniowych”.

Dzięki swojej wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, z którą współpracuje nieprzerwanie od 14 lat, udało się pozyskać i zrealizować wiele takich projektów.

W latach 2010 – 2011 zawarto umowy z Unią Europejską na dofinansowanie 12 budynków na terenie miasta Węgorzewa na kwotę łącznie przekraczającą 5 MLN ZŁOTYCH.