Otwórz pozarolniczą działalność

NABÓR GRUDZIEŃ 2021 / STYCZEŃ 2022

Z programu moze skorzystac osoba, która:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc
  • zamieszkuje tereny wiejskie lub miast do 5 000 mieszkańców.