Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Slide 1
Oferujemy usługi w zakresie:

ZARZĄDZANIA
ADMINISTROWANIA
PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Slide 2

Prowadzimy działalność w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi od 1999r. na terenie miasta i gminy Węgorzewo, gminy Budry, gminy Banie Mazurskie.

Slide 3

Zarząd Budynków Mieszkalnych zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomości, administratorów oraz głównego księgowego posiadającego licencję Ministra Finansów.

Slide 4

W skład zarządzanych zasobów wchodzą byłe budynki komunalne, wojskowe, kolejowe, Starostwa Powiatowego, Agencji Nieruchomości Rolnej.

previous arrow
next arrow

Proponowany zakres czynności administracyjnych:

 • obsługa finansowo-księgowa w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Wspólnoty
 • informowanie Zarządu raz na kwartał o stanie zadłużenia współwłaścicieli
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw Wspólnoty objętych umową
 • analiza rozliczeń współwłaścicieli z tytułu nakładów i przychodów dotyczących nieruchomości
 • prowadzenie windykacji w postępowaniu upominawczym w przypadku braku wpłat któregokolwiek ze współwłaścicieli na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • sporządzanie projektów rocznych planów gospodarczych, stawek na fundusz remontowy oraz stawek eksploatacyjnych w uzgodnieniu z Zarządem
 • prowadzenie rachunku bankowego
 • sporządzanie sprawozdania finansowego i indywidualnych rozliczeń właścicieli
 • nadzór nad robotami remontowymi i budowlanymi wykonywanymi w częściach wspólnych nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku
 • analiza potrzeb remontowych oraz kosztów z tym związanych i przedstawienie ich Zarządowi
 • organizowanie i zlecanie usuwania skutków awarii

 

Proponowany zakres czynności administracyjnych:

 • zlecanie i nadzór nad bieżąca konserwacją budynku a w szczególności: dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, umożliwiającym właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej
 • zlecanie i nadzór nad dokonywaniem okresowych przeglądów obiektu wymaganych przepisami prawa budowlanego
 • reprezentowanie w sprawach bieżących z zakresie ciążącym na Zleceniobiorcy obowiązków umownych
 • negocjowanie warunków i obsługa umów zawieranych przez Wspólnotę z dostawcami i kontrahentami
 • przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty i organizacja głosowań nad projektami uchwał
 • przygotowanie projektów uchwał
 • aktualizacja spisu właścicieli i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej nadzór nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, wody zimnej i ciepłej, gazu, odprowadzania ścieków itp.
 • ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości części wspólnych budynku oraz jego otoczenia