Biuro rachunkowe

Slide 1

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych: przedsiębiorców oraz rolników.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Działalność naszego biura rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC.
Świadczymy kompleksowe usługi księgowe na najwyższym poziomie w zakresie: podatków CIT/PIT/VAT, opracowywania i pozyskiwania kredytów inwestycyjnych, biznesplanów, przygotowywania wniosków do Urzędów Pracy o staże pracownicze, opracowywania wniosków o środki UE w programach takich jak "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Młody rolnik" czy też na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wszystko wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi.

USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład których wchodzą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowywaniu wniosków kredytowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

BIZNESPLANY/KREDYTY/ŚRODKI UE

Dla naszych klientów, dla których prowadzimy księgowość, na bieżąco monitorujemy i proponujemy start w programach wspierających finansowo prowadzoną działalność.

Dla naszych klientów z SUKCESAMI zrealizowaliśmy:

 • środki na modernizację gospodarstw rolnych z ARiMR,
 • dofinansowanie pracowników na staże z powiatowego Urzędu Pracy,
 • środki z programu Młody Rolnik (ARiMR),
 • dofinansowanie startu działalności z powiatowych Urzędów Pracy,
 • pozyskanie kredytów inwestycyjnych,
 • przygotowanie wniosków i biznesplanów do szeregu programów skierowanych do przedsiębiorców.

PODATKI

W zakresie usług podatkowych ZBM Węgorzewo proponuje konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości.Nie wiesz co jest dla Twojego przedsiębiorstwa najbardziej korzystne?

Jakie formy opodatkowania są dostępne i możliwe?

Przyjdź do nas - doradzimy i poprowadzimy Twoją firmę do sukcesu !

ZUS/PŁACE

W przypadku podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników świadczymy obsługę płac. Nasze biuro rachunkowe prowadzi profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość, jest to element usługi za która klient zapłacił w ramach jednej zryczałtowanej stawki miesięcznej.

W skład obsługi płac wchodzi:

 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu,
 • drukowanie przelewów.