Uwaga! Wścieklizna w Węgorzewie

W dniu 7 lipca 2015r. wydano rozporządzenie w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt, sposobów ich oznakowania i wprowadzenia nakazów.

Zgodnie z rozporządzeniem:

a) za obszar zagrożony wścieklizną uznaje się teren miasta Węgorzewa w jego granicach administracyjnych,

b) do dnia 7 października 2015 roku nakazuje się trzymanie psów na uwięzi, a kotów w pomieszczeniach zamkniętych,

c) wprowadza się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyrażnym napisem informującym o stwierdzeniu wścieklizny u nietoperza,

d) wykonanie zadań określonych w punkcie 3 powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

 

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj