ZBM z subwencją Polskiego Funduszu Rozwoju !

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08.02.2021r. na podstawie umowy Subwencji Finansowej  numer 1930000520000182MP zawartej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie  a  Beneficjentem Predko Danutą – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Węgorzewie nastąpiła wypłata Subwencji Finansowej będącej całkowitą wnioskowaną przez Beneficjenta kwotą. Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju S.A.